Thời gian qua, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.


Tiểu đoàn 460 có nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, trong khi tổ chức biên chế, quân số, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, điều kiện công tác bảo đảm các mặt của đơn vị còn khó khăn… đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ nói chung. Với tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tiểu đoàn 460 luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới.

Tiểu đoàn 460 luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới.


Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác vào kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm bảo đảm cho việc học tập và làm theo đạt hiệu quả; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề theo quy định của Cục Chính trị. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu nội dung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao đạo đức quân nhân cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; xây dựng người cán bộ có tác phong công tác khoa học, dân chủ, quần chúng.


Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả và trở thành nề nếp, trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trung tâm của năm. Thời gian qua, đơn vị đã có những tiến bộ vượt bậc, chủ động khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, qua những đợt Quân khu và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra đều đánh giá cao. Công tác huấn luyện cho các đối tượng, diễn tập vòng tổng hợp hàng năm có bắn chiến đấu đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham ra hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nơi đóng quân và huấn luyện diễn tập, giúp nhân dân địa phương, đơn vị kết nghĩa, kết hợp huấn luyện với dã ngoại làm công tác dân vận, vận động quần chúng như: làm đường, cầu, nạo vét kênh mương…


Đại úy Trần Ngọc Toàn - Chính trị viên Tiểu đoàn 460 cho biết: “Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Chúng tôi luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các cuộc vận động, không ngừng làm lan tỏa bằng những việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.


NAM ANH

Theo baokhanhhoa.com.vn

Thời gian qua, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Tiểu đoàn 460 có nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, trong khi tổ chức biên chế, quân số, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, điều kiện công tác bảo đảm các mặt của đơn vị còn khó khăn… đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ nói chung. Với tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện c

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Công an Khánh Hòa: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
19 tập thể và cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2019

Gửi bình luận của bạn