Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã tạo nên những chuyển biến tích cực, chất lượng các mặt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng được nâng lên
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Khánh Hòa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã tạo nên những chuyển biến tích cực, chất lượng các mặt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng được nâng lên; trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong chấp hành điều lệnh, quy trình, quy chế, nguyên tắc làm việc ở nhiều đơn vị, địa phương được phát huy; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị 03 vẫn còn một số hạn chế như: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo một số cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương chưa chủ động, còn lúng túng trong việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1027 -CV/TU, ngày 31/3/2017 về gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng , Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 270-CV/ĐU, ngày 05/6/2017 chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, hàng năm cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân của địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trước mắt cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị như triển khai công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nắm tình hình liên quan đến khiếu kiện tại các dự án (nhất là Dự án mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4 Hải quân, Dự án Nhà máy chất thải nguy hại Khánh Hòa và công tác khắc phục môi trường tại bãi rác Hòn Rọ - Ninh Hòa; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động của các đối tượng chống đối trên địa bàn tỉnh và hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, lôi kéo kích động biểu tình, gây rối của các tổ chức phản động lưu vong và đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn (Festival Biển, Hoa hậu Hoàn vũ, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng...). Phối hợp, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương; tham gia diễn tập cấp quốc gia về đối phó tình huống khẩn nguy hàng không tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Thứ hai, về công tác phòng, chống các loại tội phạm: tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự có dấu hiệu hoạt động băng, ổ, nhóm, đồng thời tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá ngay từ khi mới manh nha, không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, phức tạp; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao; tội phạm về tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, mại dâm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, các hành vi vi phạm và tội phạm về môi trường... Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, nhất là các vụ án mà dư luận quan tâm, các vụ án liên quan đến kinh tế, chức vụ và tham nhũng... Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thứ ba, về công tác pháp chế và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác điều tra, quản lý nhành chính và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Chú trọng thực hiện cơ chế kiểm tra, thanh tra và giám sát chuyên đề thực thi pháp luật, nhất là các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng tại có sở, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm hành vi sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tái phép và pháo; Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong lực lượng CAND. Tích cực, chủ động cụ thể hóa những nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 vào công tác chuyên môn; tập trung cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, đồng thời nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả tác hại của tai nạn giao thông, cháy nổ, thiên tai gây ra.

Ngoài ra, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác cán bộ, công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND; công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Để công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, bài bản.

Hải Anh
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Khánh Hòa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã tạo nên những chuyển biến tích cực, chất lượng các mặt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng được nâng lên; trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong chấp h&

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác
19 tập thể và cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam 2019

Gửi bình luận của bạn