Cứ mỗi độ tháng 5 về, mùa hoa sen nở, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về Bác Hồ kính yêu - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông, đất nước ta.
Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học Bác về tư tưởng trọng dân, vì dân
Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học Bác về tư tưởng trọng dân, vì dân

Cứ mỗi độ tháng 5 về, mùa hoa sen nở, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về Bác Hồ kính yêu - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông, đất nước ta. Tuy Bác đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau Di sản quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của người Cộng sản. Trong đó vấn đề tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, được Bác đặc biệt quan tâm, bởi suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác tất cả cũng vì tự do, dân chủ và tiến bộ con người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân

 

 Xuất phát từ vị trí, vai trò của Nhân dân trong lịch sử: Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. “Bác căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải yêu thương, tôn trọng và gắn bó mật thiết với Nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác vận động Nhân dân để nhân nguồn sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội không gì tốt đẹp vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của Nhân dân”. Cán bộ phải gần dân, hòa mình vào dân để nghe được những điều dân nói. Yêu thương Nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân chính là thể hiện sự tôn trọng Nhân dân.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ

 

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là dân làm chủ; Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Bác khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Muốn phát huy dân chủ thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân và thực hành dân chủ rộng rãi là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết mọi khó khăn.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân

 

 Người nói “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”. Người nhắc nhở: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Trong Di chúc thiêng liêng, Bác căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

 

 Quan điểm trọng dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước ta quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách, pháp luật ở từng giai đoạn của lịch sử. Nhân dân luôn là trung tâm của tất cả các chủ trương, chính sách. Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong.

 

Dân chủ nước ta đã thực hành một cách rộng rãi, công khai, tiến bộ. Trong nhiều năm qua, tại Chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hành dân chủ, đoàn kết trong Đảng và trong nội bộ cơ quan.

 

Thực hiện lời dạy của Bác về chăm lo đời sống của Nhân dân, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước đã luôn hướng tới mục tiêu không ngừng “nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Thực tiễn cho thấy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, quan tâm. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Tuy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Chính phủ đã ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ, kịp thời, nhất là gói hỗ trợ an sinh 62 nghìn tỷ đồng (chưa có trong tiền lệ) cho thấy sự nỗ lực rất cao của Đảng, Chính phủ trong việc chăm lo đời sống của Nhân dân với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, đem lại động lực, sự tin tưởng cho người dân, góp phần giải quyết khó khăn cho người dân trong phòng chống dịch. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong tỉnh đã tặng, ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm, tiền mặt… cho Nhân dân đang gặp khó khăn; cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch với trị giá hàng tỷ đồng, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức Ban ủng hộ 01 ngày lương và hàng chục lượt tin nhắn điện thoại qua đầu số 1407.

 

Về chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, trong những năm qua, lãnh đạo Ban luôn tạo điệu kiện cho cán bộ tham gia viết tin, bài; thực hiện tốt kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi hành chính, biên chế, nhờ vậy cán bộ, công chức trong ban có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.

 

Mục tiêu của công tác tuyên giáo là đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, thắp lên trong họ ý chí, niềm tin vào Đảng, Nhà nước để hiện thực hóa mục tiêu lý tưởng của Đảng. Để làm tốt công tác tuyên giáo, công tác chính trị, tư tưởng, người làm công tác tuyên giáo phải thật sự tôn trọng Nhân dân, gần dân, sát dân, hiểu được dân. Từ đó, tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu rõ vấn đề, giải tỏa những băn khoăn, thắc mắc, những bức xúc, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người dân.

 

Trong nhiều năm qua, công tác tham mưu, Ban luôn xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp trên lĩnh vực tư tưởng, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục... Nổi bật Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09, ngày 24/7/2017 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Đến nay, Khánh Hòa có 30% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế); tham mưu Kế hoạch tổ chức Cầu truyền hình lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 cán bộ, quân, dân đang công tác, sinh sống tại huyện Trường Sa...

 

Công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được Ban chú trọng triển khai thường xuyên. Bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, đã kịp thời tổng hợp, phản ánh, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp xử lý những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân.

 

Nhận thấy việc định hướng, chỉ đạo hoạt động tuyên giáo theo cách truyền thống như trước đây sẽ chậm, không kịp thời, vì vậy từ tháng 4/2016, Ban đã thiết lập Trang thông tin điện tử, các trang fanpage, zalo. Đây là những kênh thông tin hữu ích giúp Ban nhanh chóng, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội một cách nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thì hình thức tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội phát huy hiệu quả rõ rệt.

 

Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng đạt hiệu quả và có sức lan tỏa, xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

 

Một là, cán bộ, đảng viên, công chức trong Ban thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, gần dân, sát dân; gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức công vụ từ lời nói, việc làm đến lối sống và sinh hoạt hàng ngày. Trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cơ quan. Thực hiện tốt Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

 

Hai là, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác tham mưu, luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Nhân dân. Nắm bắt tình hình tư tưởng, những khó khăn vướng mắc của Nhân dân trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

 

Ba là, chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác tham mưu các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... phục vụ sống đời của Nhân dân.

 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng kính yêu vô hạn với Bác, cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa nguyện suốt đời học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thực hiện tốt tư tưởng, đạo đức, phong cách về trọng dân, vì dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó.

 

Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cứ mỗi độ tháng 5 về, mùa hoa sen nở, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về Bác Hồ kính yêu - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông, đất nước ta. Tuy Bác đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau Di sản quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của người Cộng sản. Trong đó vấn đề tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, được Bác đặc biệt quan tâm, bởi suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác tất cả cũng vì tự do, dân chủ và tiến bộ con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân d&aci

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Công an Khánh Hòa: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Gửi bình luận của bạn