TP. Nha Trang: Biểu dương 54 người có công tiêu biểu
Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Lâm Phương Thanh thăm đồng chí Phạm Minh Hạc
Tiến hành kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Thị ủy Ninh Hòa
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Huyện ủy Khánh Sơn
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 7 – 2017
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý II/2017 chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo”