Hội nghị giao ban Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 6 tháng cuối năm 2016
Công tác tuyên giáo khu vực miền Đông Nam Bộ:Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động
Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc:  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội nghị giao ban Công tác Khoa giáo quý III/2016
“Tự soi”, “Tự sửa”, “Tự phấn đấu” - Học và làm theo phong cách của Bác
Họp Đoàn Kiểm tra góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
Cam Ranh: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo – Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở năm 2016.
Giao ban Công tác Tuyên giáo quý III năm 2016
Thành ủy Nha Trang: Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cho hơn 320 cán bộ chủ chốt thành phố