Kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Khánh Hòa sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống  “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”
Họp  Đoàn Kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII
Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang, Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2016)
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống
Ngành Tuyên giáo Khánh Hòa: Phát huy truyền thống vẻ vang,  giữ vững mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp