Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ngày 14/6, tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc,
miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo tỉnh ủy 14 tỉnh trong khu vực trình bày tại Hội nghị cho thấy: Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019 ban tuyên giáo các tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác, thực hiện được rất nhiều việc có chất lượng, có hiệu quả rõ nét. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tham gia có hiệu quả nhiều nội dung trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương. Công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh ủy, thành ủy đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo ở các tỉnh trong khu vực cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Nội dung, hình thức tuyên truyền có lúc, có nơi chưa phù hợp, tính thuyết phục chưa cao; đối với những vấn đề phức tạp, vấn đề mới nảy sinh có lúc tuyên truyền chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế: chưa lựa chọn được nội dung đột phá để triển khai thực hiện; nội dung sinh hoạt thiếu sáng tạo, còn hình thức, chưa sát với thực tiễn. Việc theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi cộm, bức xúc có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Việc phối hợp, tham gia giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân một số nơi thiếu chủ động, không bài bản...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ trong thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Long lưu ý: Trên cơ sở thảo luận, thống nhất tại Hội nghị, cùng với việc lĩnh hội chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, từng địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đánh giá khách quan những kết quả nổi bật, hạn chế, yếu kém, nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của thành công cũng như hạn chế; dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian còn lại của năm 2019. Chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban tuyên giáo các tỉnh ủy cần bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính khách quan lịch sử, ý nghĩa chính trị của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người trong nửa thế kỷ qua...

Đồng chí Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn; kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng tư tưởng”, không để bị động, bất ngờ với các tình huống xấu trên mặt trận tư tưởng. Quán triệt ý nghĩa việc ra mắt Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET), ban tuyên giáo các tỉnh ủy phải chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên trên địa bàn tham gia.../.

Minh Anh
Theo dangcongsan.vn
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Ngày 14/6, tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, mi

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm cần chủ động, sáng tạo  hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao

Gửi bình luận của bạn