Hội thảo “Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển  giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 – 2020”
Kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại thị xã Ninh Hòa
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Nha Trang
Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2016
GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2016
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang