Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Trưởng phòng
  Phạm Thị Hồng Thu
  Phạm Thị Hồng Thu

  Điện thoại: 02583 822 860

  Di động: 0913 423 977

  Email: thuhongnt79@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Trương Thị Thu Thảo
   Trương Thị Thu Thảo

   Điện thoại: 02583 822 860

   Di động: 0988 627 927

   Email: thaovankh@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Phan Tấn Thanh
   Phan Tấn Thanh

   Điện thoại: 02583 822 860

   Di động: 093 585 5785

   Email: phanthanhtgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Nguyễn Phan Quỳnh My
   Nguyễn Phan Quỳnh My

   Điện thoại: 02583 822 860

   Di động: 0903 008 407

   Email: quynhnp79@gmail.com

Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Thu Điện thoại: 02583 822 860 Di động: 0913 423 977 Email: thuhongnt79@gmail.com Phó Trưởng phòng Trương Thị Thu Thảo Điện thoại: 02583 822 860 Di động: 0988 627 927 Email: thaovankh@gmail.com Chuyên viên Phan Tấn Thanh Điện thoại: 02583 822 860 Di động: 093 585 5785 Email: phanthanhtgkh@gmail.com Chuyên viên Nguyễn Phan Quỳnh My Điện thoại: 02583 822 860 Di động: 0903 008 407 Email: quynhnp79@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn