Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản

 1. Trưởng phòng
  Trịnh Hoàng Hiệp
  Trịnh Hoàng Hiệp

  Điện thoại: 02583 822 860

  Di động: 091 7723 669

  Email: hiephoangtrinh82@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Phan Tấn Thanh
   Phan Tấn Thanh

   Điện thoại: 02583 822 860

   Di động: 093 585 5785

   Email: phanthanhtgkh@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Nguyễn Ngọc Thảo
   Nguyễn Ngọc Thảo

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0939 793 975

   Email: nnthao.kh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Nguyễn Phan Quỳnh My
   Nguyễn Phan Quỳnh My

   Điện thoại: 02583 822 860

   Di động: 0903 008 407

   Email: quynhnp79@gmail.com

  3. Chuyên viên
   Nguyễn Thị Bích Nhung
   Nguyễn Thị Bích Nhung

   Điện thoại: 02583 818 887

   Di động: 0918 401 479

   Email: nhung.tssh@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn