Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Trưởng phòng
  Nguyễn Thị Thanh Hải
  Nguyễn Thị Thanh Hải

  Điện thoại: 02583 818 887

  Di động: 0914 428 929

  Email: haianh0709@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Nguyễn Quốc Việt
   Nguyễn Quốc Việt

   Điện thoại: 02583 818 887

   Di động: 0976 472 335

   Email: viet.tgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Nguyễn Thị Bích Nhung
   Nguyễn Thị Bích Nhung

   Điện thoại: 02583 818 887

   Di động: 0918 401 479

   Email: nhung.tssh@gmail.com

  3. Chuyên viên
   Nguyễn Văn Thu
   Nguyễn Văn Thu

   Điện thoại: 02583 818 887

   Di động: 0985 251 353

   Email: vanthunt1979@gmail.com

Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hải Điện thoại: 02583 818 887 Di động: 0914 428 929 Email: haianh0709@gmail.com Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt Điện thoại: 02583 818 887 Di động: 0976 472 335 Email: viet.tgkh@gmail.com Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Nhung Điện thoại: 02583 818 887 Di động: 0918 401 479 Email: nhung.tssh@gmail.com Chuyên viên Nguyễn Văn Thu Điện thoại: 02583 818 887 Di động: 0985 251 353 Email: vanthunt1979@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn