Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Trưởng phòng
  Nguyễn Thị Thanh Hải
  Nguyễn Thị Thanh Hải

  Điện thoại: 02583 818 887

  Di động: 0914 428 929

  Email: haianh0709@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Trương Thị Thu Thảo
   Trương Thị Thu Thảo

   Điện thoại: 02583 822 860

   Di động: 0988 627 927

   Email: thaovankh@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Dương Nhật Thùy Trinh
   Dương Nhật Thùy Trinh

   Điện thoại: 02583 818 887

   Di động: 0348 316 909

   Email: thuytrinh.tgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Nguyễn Viết Vinh
   Nguyễn Viết Vinh

   Di động: 0988330919

   Email: quangvinh19841985@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn