Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Báo chí - Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Trưởng phòng
  Nguyễn Thị Sâm
  Nguyễn Thị Sâm

  Điện thoại: 0258 3811 059

  Di động: 0984 150 199

  Email: samtuyengiao78@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Nguyễn Thị Hà
   Nguyễn Thị Hà

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0983 656 479

   Email: hatgkh78@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Huỳnh Thị Thương Huyền
   Huỳnh Thị Thương Huyền

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0989 459 001

   Email: thuonghuyentgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Ngô Hải Quang
   Ngô Hải Quang

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0934 194 149

   Email: haiquangcr88@gmail.com

  3. Chuyên viên
   Nguyễn Ngọc Thảo
   Nguyễn Ngọc Thảo

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0939 793 975

   Email: nnthao.kh@gmail.com

Trưởng phòng Nguyễn Thị Sâm Điện thoại: 0258 3811 059 Di động: 0984 150 199 Email: samtuyengiao78@gmail.com Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hà Điện thoại: 0258 3811 059 Di động: 0983 656 479 Email: hatgkh78@gmail.com Chuyên viên Huỳnh Thị Thương Huyền Điện thoại: 0258 3811 059 Di động: 0989 459 001 Email: thuonghuyentgkh@gmail.com Chuyên viên Ngô Hải Quang Điện thoại: 0258 3811 059 Di động: 0934 194 149 Email: haiquangcr88@gmail.com Chuyên viên Nguyễn Ngọc Thảo Điện thoại: 0258 3811 059 Di động: 0939 793 975 Email: nnthao.kh@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn