Danh sách nhân sự chuyên trách Văn phòng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Trưởng phòng
  Nguyễn Thị Sâm
  Nguyễn Thị Sâm

  Điện thoại: 0258 3811 059

  Di động: 0984 150 199

  Email: samtuyengiao78@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Nguyễn Thị Hà
   Nguyễn Thị Hà

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0983 656 479

   Email: hatgkh78@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Huỳnh Thị Thương Huyền
   Huỳnh Thị Thương Huyền

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0989 459 001

   Email: thuonghuyentgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Ngô Hải Quang
   Ngô Hải Quang

   Điện thoại: 0258 3811 059

   Di động: 0934 194 149

   Email: haiquangcr88@gmail.com

  3. Chuyên viên
   Lê Thị Hoàng Vy
   Lê Thị Hoàng Vy

   Di động: 0784100369

   Email: levy1510.dk@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn