Danh sách nhân sự chuyên trách Lãnh đạo Ban - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  Lê Hữu Thọ
  Lê Hữu Thọ

  Điện thoại: 0258 3525 179

  Di động: 0914 092 499

  1. Phó Trưởng ban Thường trực
   Trần Mộng Điệp
   Trần Mộng Điệp

   Điện thoại: 0258 3822 793

   Di động: 0915 839 397

   Email: tmdiep@khanhhoa.gov.vn

  1. Phó Trưởng ban
   Phạm Duy Lộc
   Phạm Duy Lộc

   Điện thoại: 0258 3822 788

   Email: pdloc@khanhhoa.gov.vn

  2. Phó Trưởng ban
   Nguyễn Quốc Bảo
   Nguyễn Quốc Bảo

   Điện thoại: 0258 3822 788

   Email: nqbao@khanhhoa.gov.vn

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn