Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ

 1. Trưởng phòng
  Phạm Thị Hồng Thu
  Phạm Thị Hồng Thu

  Điện thoại: 02583 822 860

  Di động: 0913 423 977

  Email: thuhongnt79@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Lê Thị Hải Vân
   Lê Thị Hải Vân

   Điện thoại: 02583 822 861

   Di động: 0983 336 479

   Email: lehaivan.tg75@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Lê Anh Tuấn
   Lê Anh Tuấn

   Điện thoại: 02583 822 861

   Di động: 094 879 1369

   Email: anhtuan.tgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Nguyễn Quốc Việt
   Nguyễn Quốc Việt

   Điện thoại: 02583 822861

   Di động: 0976 472 335

   Email: viet.tgkh@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn