Danh sách nhân sự chuyên trách Phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 1. Trưởng phòng
  Trịnh Hoàng Hiệp
  Trịnh Hoàng Hiệp

  Điện thoại: 02583 822 860

  Di động: 091 7723 669

  Email: hiephoangtrinh82@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng
   Lê Thị Hải Vân
   Lê Thị Hải Vân

   Điện thoại: 02583 822 861

   Di động: 0983 336 479

   Email: lehaivan.tg75@gmail.com

  1. Chuyên viên
   Lê Anh Tuấn
   Lê Anh Tuấn

   Điện thoại: 02583 822 861

   Di động: 094 879 1369

   Email: anhtuan.tgkh@gmail.com

  2. Chuyên viên
   Dương Nhật Thùy Trinh
   Dương Nhật Thùy Trinh

   Điện thoại: 02583 822 861

   Di động: 0348 316 909

   Email: thuytrinh.tgkh@gmail.com

Trưởng phòng Trịnh Hoàng Hiệp Điện thoại: 02583 822 860 Di động: 091 7723 669 Email: hiephoangtrinh82@gmail.com Phó Trưởng phòng Lê Thị Hải Vân Điện thoại: 02583 822 861 Di động: 0983 336 479 Email: lehaivan.tg75@gmail.com Chuyên viên Lê Anh Tuấn Điện thoại: 02583 822 861 Di động: 094 879 1369 Email: anhtuan.tgkh@gmail.com Chuyên viên Dương Nhật Thùy Trinh Điện thoại: 02583 822 861 Di động: 0348 316 909 Email: thuytrinh.tgkh@gmail.com

Tin khác cùng chủ đề

Gửi bình luận của bạn