Hướng đến kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/52016), sáng ngày 12/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng
Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng
Hướng đến kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/52016), sáng ngày 12/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.


Báo cáo viên là Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng hơn 800 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh; các đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp huyện và tương đương, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy huyện và tương đương.
Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo báo cáo 2 chuyên đề: tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tại Hội nghị, đồng chí cũng đề cập nhiều nội dung mới tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, đồng chí tập trung làm rõ nhiều vấn đề theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách đạo đức người cán bộ cách mạng, về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dĩ công vi thượng; về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, về kiểm soát quyền lực. Thông qua các câu chuyện xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vĩ đại của Bác, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn các nội dung cần tập trung thực hiện, tự soi lại mình để nâng cao hiệu quả công việc, chống cục bộ quan liêu, tham nhũng, giữ gìn mối quan hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp.
Sau hội nghị, các nội dung cơ bản do Giáo sư Hoàng Chí Bảo trình bày sẽ được phổ biến trong toàn Đảng bộ, gắn với việc tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Quốc Việt
Hướng đến kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/52016), sáng ngày 12/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Báo cáo viên là Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng hơn 800 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh; các đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp huyện và tương đương, Bí thư c&aa

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Công an Khánh Hòa: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Gửi bình luận của bạn