Thời gian qua, từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ đảng viên, người lao động ở Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Cam Thịnh (thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa) luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Thống nhất trong hành động

Chúng tôi đã nhiều lần đến thăm Nhà máy Nước giải khát Yến sào cao cấp Cam Thịnh. Mỗi lần nhìn không khí làm việc khẩn trương, có tính kỷ luật cao của người lao động trong từng dây chuyền sản xuất, chúng tôi lại cảm nhận được sự đoàn kết, thống nhất của tập thể, sự nỗ lực của mỗi cá nhân để góp phần đưa Nhà máy phát triển. Ông Lê Huỳnh Phụng - Phó Giám đốc Nhà máy cho biết, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc bố trí ca hợp lý là một trong những giải pháp giảm bớt chi phí sản xuất, làm gia tăng hiệu quả hoạt động của Nhà máy. Thời gian qua, Nhà máy đã áp dụng nhiều hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay, đơn vị đang áp dụng hệ thống quản lý về môi trường ISO 14001. 

Bốn năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Nhà máy, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động. Bà Lê Thị Hồng Vân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy cho biết, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là tiền đề quan trọng, giải pháp hàng đầu để cán bộ đảng viên trong đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua kiểm điểm, tập thể Chi bộ và các đảng viên đều nghiêm túc, thẳng thắn tự nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của mình và đề ra các giải pháp quyết tâm khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Nhà máy đều thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Nhờ đó, hàng năm, 100% đảng viên đều đạt đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Vững bước đến thành công

Học và làm theo Bác, các tổ chức trong đơn vị, cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy đã có những sáng kiến mới, mô hình hay, cách làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoạt động văn - thể - mỹ. Nhà máy tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Chính những hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động với Nhà máy và cộng đồng, tạo không khí phấn khởi thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần tạo ra sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Có thể nói, đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao, đầy tâm huyết và đáng trân trọng của toàn thể Nhà máy. Năm 2012, Nhà máy mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, thách thức với 70% lực lượng lao động trẻ được tuyển mới (chỉ có 30% lao động cũ, có trình độ và kinh nghiệm được tăng cường từ nhà máy ở Diên Khánh); lực lượng đảng viên mỏng. Ngoài ra, Nhà máy hoạt động trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm trong cùng ngành hàng… Song, ngay ngày đầu đi vào hoạt động, Chi bộ Nhà máy đã tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, đoàn thể; đồng thời lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thống nhất, đồng bộ và khoa học. Nhờ đó, các đảng viên nắm giữ những vị trí quan trọng luôn chủ động tìm tòi học hỏi về kỹ thuật cũng như quản lý để Nhà máy sớm hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả đầu tư. Bà Lê Thị Hồng Vân cho biết, Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Lãnh đạo đơn vị luôn bàn bạc và đưa ra nhiều chủ trương cũng như lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt, đảm bảo công khai, minh bạch, không lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý kiến cá nhân. Trong mọi hoạt động, các đảng viên làm công tác quản lý luôn được lãnh đạo quán triệt tinh thần phải lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, kịp thời phản ánh, tham mưu cho Ban Giám đốc điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần đưa Nhà máy nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định…

Chính nhờ sự nỗ lực chung, Chi bộ đã phát huy nhân tố nội lực, lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chỉ sau 3 năm hoạt động, từ một đơn vị chỉ có 15 đảng viên, đến nay, Chi bộ đã có 65 đảng viên; Nhà máy có gần 600 lao động; các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau đều đạt cao hơn năm trước; doanh thu luôn tăng trưởng khá; người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được nâng cao, phúc lợi được đảm bảo… Vì thế, người lao động tâm huyết với công việc, gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho đơn vị.

Theo bà Lê Thị Hồng Vân, thời gian tới, Chi bộ Nhà máy tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và người lao động để nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần để mỗi cán bộ đảng viên thật sự xứng đáng là những tấm gương về lối sống, học tập và làm việc, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà máy.
Trích Theo tập sách Những tấm gương làm theo lời Bác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thời gian qua, từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ đảng viên, người lao động ở Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Cam Thịnh (thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa) luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Thống nhất trong hành động Chúng tôi đã nhiều lần đến thăm Nhà máy Nước giải khát Yến sào cao cấp Cam Thịnh. Mỗi lần nhìn không khí làm việc khẩn trương, có tính kỷ luật cao của người lao động trong từng dây chuyền sản xuất, chúng tôi lại cảm nhận được sự đoàn kết, thống nhất của tập thể, sự nỗ lực

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Công an Khánh Hòa: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Gửi bình luận của bạn