“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
Hơn 50 nghìn lượt khách vào Lăng viếng Bác dịp Quốc khánh 2-9
Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực
Tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng soi đường, là niềm tin tất thắng cho sự nghiệp cách mạng nước ta
Duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng việc học và làm theo Bác (*)
Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc
Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác tu bổ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh