Quý IV/2017, sẽ giúp đỡ 500 địa chỉ nhân đạo
Hơn 250.000 học sinh bước vào năm học mới
Lãnh đạo tỉnh viếng, đặt vòng hoa Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5
Khánh Hoà tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ
Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3: Sở Nội vụ đạt giải Nhất
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diên Khánh năm 2017
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị
Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh