Không để người dân trở lại lồng bè khi có bão và hoàn lưu do bão số 4
Thủ tướng ra Công điện ứng phó bão số 4, bảo đảm an toàn trên hết cho người dân
Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
Sanvinest Khánh Hòa đạt Top 10 thương hiệu tín nhiệm Asia – Asia Branding 2022
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII
Triển khai chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" do Tập đoàn Vingroup tài trợ
Vận dụng lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa
Ấn tượng lễ hội trái cây Khánh Sơn
Công bố và trao 4 quyết định về công tác cán bộ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam