Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản dự APEC 2017
Lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu
APEC: Hướng đến sự phát triển thịnh vượng
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn đại biểu Hoa Kỳ
Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn đại biểu Liên bang Nga
APEC 2017: Bước vào ngày làm việc thứ 10 tại Nha Trang
APEC 2017: Khai mạc phiên họp toàn thể của các Ủy ban APEC
APEC 2017: Tìm chính sách đảm bảo An ninh lương thực
APEC 2017: Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ 8
Hội nghị SOM1 và các cuộc họp liên quan hoàn tất nửa chặng đường