Khánh Hòa khẩn trương ứng phó bão số 12
Nỗ lực giúp ngư dân tránh bão
Thống nhất kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Niềm động viên cho người nghèo
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các vị nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Kỷ niệm 72 năm ngày Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến
Làm việc tại Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Khánh Hòa: Báo cáo chuyên đề về Cách mạng Tháng Mười Nga cho hơn 800 đại biểu
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 tại Thành ủy Nha Trang
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ