Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nhiều cuộc họp trong khuôn khổ APEC 2017
Ngày hội ra khơi
Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị APEC 2017
Tưng bừng ngày hội tòng quân
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
Gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị năm APEC 2017
Hơn 33,6 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng xã hội
Lộc biển đầu năm
Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)
Chủ tịch tỉnh gặp mặt đầu năm một số đơn vị và dự lễ phát động Tết trồng cây