Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, diễn ra ngày 30-12. Cùng dự có các ông: Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tiếp tục đa dạng hóa phương thức và kênh thông tin tuyên truyền đối ngoại
Tiếp tục đa dạng hóa phương thức và kênh thông tin tuyên truyền đối ngoại

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, diễn ra ngày 30-12. Cùng dự có các ông: Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, năm 2022 là năm hoạt động thông tin đối ngoại diễn ra rất sôi nổi với nhiều sự kiện, việc làm cụ thể đạt hiệu quả cao. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh; Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa… Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục tăng cường tính chủ động, năng động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại; đa dạng hóa các phương thức thông tin, kênh thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các loại hình, đối tượng của công tác thông tin đối ngoại…


Năm 2023, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quê hương Khánh Hòa ra thế giới; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước; tranh thủ vận động các nguồn lực trong và ngoài nước phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…


N.T

 

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, diễn ra ngày 30-12. Cùng dự có các ông: Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.   Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, năm 2022 là năm hoạt động thông tin đối ngoại diễn ra rất sôi nổi với nhiều sự kiện, việc làm cụ thể đạt hiệu quả cao. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh; Festival Biển

Tin khác cùng chủ đề

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước
Tăng cường tin cậy, hợp tác hiệu quả Việt Nam-Nhật Bản
          Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết 26 thỏa thuận hợp tác Việt - Anh
          Thủ tướng: Đảng và Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời
VÀI SUY NGHĨ VỀ TRƯỜNG PHÁI NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
Việt Nam tham dự Phiên họp lần thứ 43 Hội nghị cấp Bộ trưởng của FAO

Gửi bình luận của bạn