Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri
Giải đáp kiến nghị cử tri
Giám sát y tế miền núi
Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự
Tiếp tục hoàn thiện các khu tái định cư
Hình thức giám sát trực tiếp, hiệu quả của Thường trực HĐND
Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Sẽ chất vấn các vấn đề liên quan đến tái định cư và quy hoạch nuôi trồng thủy sản
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế