Sáng 12/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức Hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Van Ninh: Tuyên dương, khen thưởng 95 tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Van Ninh: Tuyên dương, khen thưởng 95 tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sáng 12/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức Hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh; Trần Mộng Điệp - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5 năm qua, toàn Đảng bộ đã tổ chức 108 lớp học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho gần 16.200 lượt cán bộ, đảng viên, giáo viên và quần chúng cốt cán. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo và hiệu quả. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng ngành cụ thể, với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức nhiều hình thức phong phú, đa dạng để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, thông qua nhiều cách làm hay, mô hình và việc làm thiết thực đã tạo nên bức tranh thực tiễn sinh động “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu với những việc làm hay, thiết thực, chăm lo lợi ích của tập thể và khắc phục bệnh hẹp hòi, ích kỷ cá nhân đã góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một số cán bộ, đảng viên.
Tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng của cán bộ, đảng viên, công chức giảm so với trước. Các cấp ủy đảng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm túc những trường hợp tiêu cực, sai phạm; tinh thần tự giác, tự phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các khuyết điểm yếu kém của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ; kỷ cương, kỷ luật ở các cấp, các ngành được tăng cường.
Trong nhân dân, các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng nhiều hơn, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng giúp đỡ nhau thoát nghèo, vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Hoàn Hải, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về đạo đức, lối sống, cũng như những hành động thực tiễn với nhiều những cách làm hay, mô hình hiệu quả, thiết thực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, nâng cao hiệu quả công tác; hết sức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tình trạng vô cảm, xa rời nhân dân.
Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở cần đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức bình chọn và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; chú ý nghiên cứu học tập, vận dụng sáng tạo những cách làm hay, việc làm tốt vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; các tập thể, cá nhân được khen thưởng biểu dương tại hội nghị cần tiếp tục phát huy và nâng lên một tầm cao mới những kết quả đã đạt được; các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ những việc làm tốt của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần nhân rộng những mảng sáng, thu hẹp những mảng tối, đẩy lùi những tiêu cực trong đời sống xã hội hiện nay, nhân lên niềm tin và sức mạnh mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu, tọa đàm với 6 cá nhân tiêu biểu, với những việc làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Giao lưu với các cá nhân tiêu biểu


Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị
Dịp này, 65 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng./.
Quốc Phong
Sáng 12/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức Hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh; Trần Mộng Điệp - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã tổ chức 108 lớp học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho gần 16.200 lượt cán bộ, đảng viên, giáo viên và quần chúng cốt cán. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo và hiệu quả. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn