Ngày 20/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 435-CV/BTGTU về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Ngày 20/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 435-CV/BTGTU về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, từ ngày 23/6/2021, đã liên tục xuất hiện và có xu hướng gia tăng ca nhiễm trong cộng đồng; các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 09/7/2021. Để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

1. Ban tuyên giáo các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, bố trí kế hoạch công tác khoa học, sát với tình hình thực tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt của công tác tuyên giáo

- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ cấp ủy để chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả. Từ nay đến cuối năm 2021, tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; tham mưu cấp ủy thực hiện các nội dung của Đoàn Kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Bám sát nội dung Thông báo hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để tham mưu Ban chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí để phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến địa phương, đơn vị.

- Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng về hình thức, ngắn gọn về nội dung; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của trang thông tin điện tử của ngành, địa phương, trang mạng xã hội của cơ quan tuyên giáo để làm tốt công tác tuyên truyền.

Từ nay đến cuối năm 2021, tập trung tuyên truyền: các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; việc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác lập quy hoạch của tỉnh, các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và 3 vùng động lực phát triển (Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh, khu vực vịnh Vân Phong); tiến độ, kết quả triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh và dự án của trung ương trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền biển, đảo...

Về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19: tập trung tuyên truyền các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch; cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, các thông báo của ngành Y tế về truy vết, phong tỏa, cách ly; thông tin về những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, những hành động, nghĩa cử cao đẹp, gương người tốt, việc tốt, tình hình đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, lợi ích của việc tiêm vắc-xin... nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội (cả trên thực tế và mạng xã hội) của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: y tế, giáo dục, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, dịch bệnh, các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án, xây dựng, để kịp thời định hướng dư luận xã hội; đồng thời, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU, ngày 05/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chủ động nắm tình hình kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) năm 2021, công tác chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022.

- Tăng cường chỉ đạo đăng, phát các chương trình văn hóa - văn nghệ, giải trí, nghệ thuật truyền thống trên các kênh truyền thông, nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản sách lịch sử Đảng ở địa phương, đơn vị theo kế hoạch.

2. Về công tác thông tin, báo cáo

Ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thông tin, báo cáo và gửi, nhận văn bản.

- Hàng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai thác, cập nhật thông tin thời sự, tin tức hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trên trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa”; đồng thời, chia sẻ trên fanpage “Nha Trang Ngày mới”.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tài liệu tham khảo cho Báo cáo viên Tỉnh ủy (tại mục “Hộp thư Báo cáo viên”), các tài liệu tuyên truyền, thông tin chia sẻ nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo tại trang “Tuyên giáo Khánh Hòa”.

- Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc gửi báo cáo định kỳ (văn bản giấy); đồng thời, gửi file văn bản qua mạng Lotus Notes về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua địa chỉ: Ngo Hai Quang/TUKhanhHoa/DCS/VN) theo Quy định số 05-QĐ/BTGTU, ngày 17/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chế độ báo cáo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo (Báo cáo tuần: trước 11 giờ sáng thứ Năm hàng tuần; Báo cáo tháng: trước ngày 15 hàng tháng; báo cáo quý: trước ngày 15 của tháng cuối quý; báo cáo năm: trước ngày 10/12).

Trong trường hợp đột xuất, cần thông tin, báo cáo nhanh chóng, kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị có thể sử dụng các phương thức chuyển tin như: trên nhóm zalo “Trưởng ban tuyên giáo các địa phương”; điện thoại cho đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực công tác, hoặc điện thoại đến phòng Báo chí - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (điện thoại: 3.811 059).

3. Việc tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo

- Về tổ chức các hội nghị: Căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 với hình thức, số lượng, thành phần tham dự phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời, đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong trường hợp đảm bảo cơ sở vật chất, ưu tiên tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến.

- Về các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ (bồi dưỡng công tác tuyên giáo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; tập huấn nghiệp vụ công tác 35, công tác báo cáo viên): Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tạm dừng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch năm 2021; riêng lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo, Ban đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chuyển sang năm 2022.

Bên cạnh đó, đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc.

Ngày 20/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 435-CV/BTGTU về việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, từ ngày 23/6/2021, đã liên tục xuất hiện và có xu hướng gia tăng ca nhiễm trong cộng đồng; các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 09/7/2021. Để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: 1. Ban tuyên giáo các cấp, các ngành tiếp tục đổi mớ

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn