Nhằm giúp cho cán bộ, công chức hiểu sâu sắc hơn các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, chiều ngày 26/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”. Các đồng chí: Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; dự Tọa đàm còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Phòng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tọa đàm “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”
Tọa đàm “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”

Tại buổi Tọa đàm, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày về các chuyên đề: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, “Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”, “Xây dựng môi trường văn hóa công vụ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”, “Nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, chi bộ ngày càng vững mạnh”.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các chuyên đề tham luận

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi, đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; về xây dựng môi trường văn hóa công sở tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; duy trì mô hình, giải pháp hay trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tuyên giáo, môi trường văn văn hóa công sở tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân, nhất là các tổ chức đoàn thể trong việc duy trì môi trường văn hóa công sở; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở; thực hiện việc nêu gương, tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên trẻ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; xây dựng hình ảnh người cán bộ tuyên giáo có đạo đức, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Đồng chí Trần Mộng Điệp, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận và chỉ đạo

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Mộng Điệp, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các cá nhân hoàn thành tốt các tham luận tại buổi Tọa đàm. Đồng thời, đề nghị đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, con người Khánh Hòa nói riêng gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó phát huy sức mạnh của từng cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và giữ gìn văn hóa, xây dựng và phát triển cơ quan, chi bộ vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực hiện tốt các quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh về văn hóa công sở để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình và từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức của cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và ý thức chấp hành những nội quy, quy chế, quy định mà cơ quan ban hành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quy định về chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với “4 có, 4 không” gắn với phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt; Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu” và bổ sung thêm một số nội dung “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách niệm, làm chủ công nghệ”, “tự nghiên cứu, tự rèn luyện, là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”... Mỗi cán bộ, đảng viên tự tìm hiểu, nghiên cứu sâu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tạp chí chuyên ngành, tài liệu liên quan đến công tác đảng, công tác tuyên giáo để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức của mình từ đó không ngừng nỗ lực, rèn luyện ý chí, quyết tâm, bản lĩnh chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đáp ứng yêu cầu mới, góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, xứng đáng là người “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Huyền Thương

Tại buổi Tọa đàm, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày về các chuyên đề: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, “Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”, “Xây dựng môi trường văn hóa công vụ tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”, “Nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng môi t

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn