Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 08/6/2016 của Thành ủy Cam Ranh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 21/6/2016, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh, Thành ủy Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt
Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 08/6/2016 của Thành ủy Cam Ranh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 21/6/2016, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh, Thành ủy Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 150 cán bộ chủ chốt của Thành ủy, gồm các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Thành ủy viên; Báo cáo viên Thành ủy, Trưởng phó các ban Đảng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ và ủy viên ban thường vụ đảng ủy trực thuộc; bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Đảng, Đảng ủy khối Mặt trận – Đoàn thể và Đảng ủy Khối Chính quyền thành phố; chủ tịch phó chủ tịch HĐND, UBND, chủ tịch UBMTTQVN xã, phường; bí thư cấp ủy và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và tương đương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên Tỉnh ủy báo cáo 3 chuyên đề. Chuyên đề 1 “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng” và Chuyên đề 2 về “Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày; Chuyên đề 3 về “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020” do đồng chí Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày.


Đồng chí Hồ Văn Mừng báo cáo Chuyên đề tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã phát phiếu ý kiến và phiếu thu hoạch cho đại biểu dự Hội nghị. Đa số các ý kiến thống nhất với nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phần lớn tâm đắc với tiêu đề của Đại hội, qua đó thể hiện bước tiến mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta, đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn, vừa nhận thức và định hướng giải quyết đúng đối với những mối quan hệ lớn, phản ánh quy luật đổi mới và phát triển của cách mạng nước ta.
Các đại biểu tâm đắc với các nội dung: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020), nhất là với mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện hóa trên cơ sở xác định tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Qua học tập Nghị quyết, có đại biểu băn khoăn chưa rõ về các chỉ tiêu phát triển về xã hội trong phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, đặc biệt là chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, nhưng không thấy có chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp đối với khu vực nông thôn. Vì hiện nay dân số nước ta vẫn chủ yếu ở khu vực nông thôn, tỷ lệ lao động khu vực này vẫn rất lớn, cho nên cần có sự đánh giá và có chỉ tiêu này đối với khu vực nông thôn.
Đồng chí Phan Thị Minh Lý, Phó Bí thư Thành ủy Cam Ranh đã giải đáp thắc mắc và kết luận Hội nghị. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị này, các cán bộ chủ chốt của Thành ủy tích cực triển khai nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết của Đảng bộ Thành ủy Cam Ranh trên địa bàn thành phố.

Huỳnh Phương – Quỳnh My
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 08/6/2016 của Thành ủy Cam Ranh về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 21/6/2016, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh, Thành ủy Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 150 cán bộ chủ chốt của Thành ủy, gồm các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Thành ủy viên; Báo cáo viên Thành ủy, Trưởng phó các ban Đảng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố; bí thư, ph&oacut

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn