Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Toàn tỉnh có 50 điểm cầu với 2.309 đại biểu tham dự (trong đó có 01 điểm cầu cấp tỉnh; 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 39 điểm cầu cấp xã).

Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII
Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Theo đó, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung chủ yếu: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. (6) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên căn cứ Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; bài phát biểu khai mạc, bế mạc quan trọng tại Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những thông tin được nghe tại Hội nghị hôm nay để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những kết quả tốt đẹp, những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung vào hai nội dung chính: Một là, phát triển kinh tế là trung tâm; Hai là, xây dựng Đảng là then chốt. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; các sự kiện đối ngoại quan trọng như: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ, chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước CHND Lào; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19...

                                                                                                               Quỳnh My

Quang cảnh Hội nghị Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Theo đó, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung chủ yếu: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, ph&

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn