Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 21-4-2016, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 dành cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016
(TG)- Những thông tin, kiến thức trình bày tại Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 đã góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh của các đối tượng tham gia lớp tập huấn, qua đó nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian tới.


Đại biểu tham dự Hội nghị


Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 21-4-2016, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 dành cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị. Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tham dự Hội nghị có gần 450 đại biểu đại diện Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Đảng, Đài Phát thanh- Truyền hình và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn từ Đà Nẵng đến Cà Mau tham dự Hội nghị.

Tham gia trình bày các nội dung tại Hội nghị có các báo cáo viên từ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thảo luận về các vấn đề như chính sách đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một số nội dung cơ bản của công tác thông tin đối ngoại, thực tiễn công tác thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015, định hướng năm 2016, công tác ngoại giao nhân dân góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương các nước, tình hình tôn giáo Việt Nam năm 2015 và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên phạm vi cả nước,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, trong những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại đã có những chuyển biến quan trọng trên nhiều mặt, góp phần quan trọng củng cố sự đồng thuận xã hội và tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ của kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những những kết quả đã đạt được, việc triển khai, thực hiện công tác thông tin đối ngoại vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần sớm điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, như việc chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các đơn vị chuyên trách; hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai chưa đồng đều trên cả nước và ở nhiều địa phương; nội dung và phương thức thông tin chưa thực sự hấp dẫn, chưa thực sự phù hợp với các đối tượng; công tác nghiên cứu, dự báo tình hình chưa được chú trọng đúng mức, công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, lụa điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cần thuyết phục hơn, chưa khai thác và phát huy hiệu quả báo chí quốc tế, nhất là các trang thông tin tiếng nước ngoài có lượng độc giả lớn và mạng Internet...

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề dư luận sở tại quan tâm về nước ta; đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; củng cố quan hệ của Việt Nam với các nước, các đảng cầm quyền, tổ chức quốc tế và khu vực; tiếp tục nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng đề nghị các đồng chí đại diện các cơ quan tham dự lớp tập huấn: (1) tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; (2) tiếp tục kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương. Tăng cường chỉ đạo và phối hợp thực hiện giữa trung ương và địa phương; (3) tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; (4) xây dựng và triển khai các chương trình thông tin đối ngoại phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay. Áp dụng những thành tựu mới về công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại; (5) nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, đa dạng các kênh phát hành; (6) tăng cường các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương ra nước ngoài; tranh thủ cao nhất các phóng viên nước ngoài phục vụ công tác quảng bá; (7) huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, có chính sách khuyến khích, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại; (8 tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại các cấp.

Những thông tin, kiến thức trình bày tại Hội nghị đã góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh của các đối tượng tham gia lớp tập huấn, qua đó nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Đây là Hội nghị tập huấn đầu tiên dành cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại của 32 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào. Hội nghị dành cho 31 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở ra dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5 - 5 tại Quảng Ninh./.

Theo tuyengiao.vn
(TG)- Những thông tin, kiến thức trình bày tại Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 đã góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh của các đối tượng tham gia lớp tập huấn, qua đó nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian tới. Đại biểu tham dự Hội nghị Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 21-4-2016, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 dành cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đồng

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn