Chiều ngày 25/10/2021, Đoàn Kiểm tra 199 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với công tác tổ chức, quản lý lớp học ở các chi bộ,  đảng bộ cơ quan, đơn vị
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đối với công tác tổ chức, quản lý lớp học ở các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị

Các thành viên Đoàn Kiểm tra trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

 

Các thành viên Đoàn Kiểm tra trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết đại hội), từ đó đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội sát với tình hình của các cơ quan, đơn vị. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội của Đảng bộ Khối cơ bản bảo đảm theo kế hoạch của tỉnh và tỷ lệ cán bộ, đảng viên, người lao động học tập đạt tỷ lệ cao (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt 97,3%; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đạt 99,64%). Sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai viết bài thu hoạch; các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên đã gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân. Công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng, Đảng ủy Khối đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền về nghị quyết đại hội Đảng các cấp, triển khai tốt tuyên truyền trực quan tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tăng cường tin, bài trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về các nội dung Nghị quyết; công tác tổ chức, quản lý lớp học được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là Đảng ủy đã triển khai việc quản lý cán bộ, đảng viên học bằng hình thức điểm danh và có văn bản nhắc nhở gửi các chi, đảng bộ có cán bộ, đảng viên vắng hoặc học tập không nghiêm túc.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Thọ đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Có hình thức sao gửi, số hóa tài liệu gửi cho người học để bảo đảm tài liệu nghiên cứu theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết của Đảng, xem học tập nghị quyết của Đảng là quyền lợi, kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng. Nghiên cứu mở rộng đối tượng, thành phần là quần chúng trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu đưa nội dung các nghị quyết đại hội vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đảng bộ. Quan tâm chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu sâu các nội dung lý luận và thực tiễn, các vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

                Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra.                                                              

 Nguyễn Văn Thu

 

Các thành viên Đoàn Kiểm tra trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh   Các thành viên Đoàn Kiểm tra trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh   Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết đại hội), từ đó đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội sát với tình hình của c&aacute

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn