Chiều ngày 14/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. 

PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO, NHẠY BÉN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO, NHẠY BÉN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Dự Hội nghị có các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Trong Quý I/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tốt các nội dung quan trọng như: tổ chức thành công Cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh chúc Tết Quý Mão - 2023 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Trường Sa; Lễ Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023); triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sơ, tổng kết và báo cáo các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề năm 2023 về “Tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật thời gian gần đây” cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy. Ngoài ra, trong quý 1, Ban đã tổ chức 02 hội nghị Báo cáo viên trực tiếp (tháng 01 và 02/2023) và 01 hội nghị Báo cáo viên trực tuyến (tháng 3/2023) với 110 đại biểu tham dự; phát hành 02 ấn phẩm: sách ảnh “Khánh Hòa - Xưa và nay” (có chỉnh sửa, bổ sung) với số lượng 1.200 cuốn; Biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền “Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển 1653 - 2023” với số lượng 4.550 cuốn. Tích cực chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác báo chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng...

  

Bám sát các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã chủ động kịp thời cụ thể hóa, văn bản hóa, tham mưu cấp uỷ sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng các báo cáo về các nội dung trên theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Kịp thời tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, đơn vị; trọng tâm, nổi bật là các hoạt động đặc sắc nhân dịp Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023), đã động viên, khơi dậy niềm tự hào, tự tin và ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh về con đường phát triển, đi lên của tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất trong hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện; những vấn đề mới, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự khi triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn;...

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà trong quý I/2023. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: chú trọng, thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chỉ đạo giải quyết các tình huống mới, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nội dung liên quan đến các quy hoạch lớn của tỉnh như: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; các dự án trọng điểm, dự án cao tốc đường bộ; triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, gắn thực tiễn địa phương, đơn vị; tham mưu cấp ủy các cấp triển khai việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai điều tra dư luận xã hội chủ đề: Đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023; không ngừng đổi mới phương pháp, đa dạng hóa nội dung công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, điều tra dư luận xã hội, công tác khoa giáo, báo chí, văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng; công tác phòng, chống dịch COVID-19; các sự kiện chính trị trong nước và thế giới, tình hình biển, đảo... đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng tỉnh, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hải Quang

Dự Hội nghị có các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Trong Quý I/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tốt các nội dung quan trọng như: tổ chức thành công Cầu truyền hình trực tuyến lãnh đạo tỉnh chúc Tết Quý Mão - 2023 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Trường Sa; Lễ Kỷ niệm

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn