(TG) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, những truyền thống tốt đẹp là hành trang quý báu để ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng vai trò “đi trước mở đường” trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp mặt và trao kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN LÀM CHO Ý ĐẢNG QUYỆN VỚI LÒNG DÂN

Phát biểu ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ, trên hành trình cứu nước, cứu dân giành độc lập, tự do cho dân tộc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh định hình sứ mệnh “đi trước mở đường”, đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng. Trong Cương lĩnh chính trị được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó cũng đặt ra trách nhiệm phải “Tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và cổ động quần chúng theo Đảng”.

Ngày 01/8/1930, tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám” được xuất bản, tạo tiếng vang lớn, đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 92 năm qua, kể từ ngày 01/8/1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin cậy giao phó. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như thành quả có ý nghĩa lịch sử “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022).

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng Dân...

TÔI RÈN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng. Qua các thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, thử thách và sự vận động đa dạng của thực tiễn cuộc sống, những người làm công tác tuyên giáo lại càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, càng bình tĩnh, tỉnh táo, càng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Và cũng chính trong quá trình đó, ngành Tuyên giáo đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên truyền thống tốt đẹp mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn và phát huy, đó là: Kiên trung, sắt son một lòng gắn bó với Đảng, với cách mạng; Đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo, trong gần hai năm qua kể từ sau Đại hội XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt trên tất cả các mặt… trong đó có những việc khó và phức tạp; nhiều việc được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao như: tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động, tích cực tham gia góp phần vào thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc; chỉ đạo định hướng làm tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, quốc tế, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thành chất lượng tốt nhiều đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Qua đó, đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước; tiếp tục bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngành Tuyên giáo kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội Phân tích bối cảnh trong nước hiện nay cùng với tình hình thế giới, khu vực tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nước ta, trong đó, công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen...

Để hoàn thành trọng trách lớn lao mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, ngành Tuyên giáo phải nỗ lực, cố gắng, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện nhất là những vấn đề có tầm chiến lược, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

DỰ BÁO SỚM, TRÚNG TÌNH HÌNH, THAM MƯU KỊP THỜI, HIỆU QUẢ

Cụ thể, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyến truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, cần chủ động tham mưu, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Để đáp ứng yêu cầu của công tác Tuyên giáo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng ý nghĩa quyết định là phải luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo bảo đảm đủ số lượng và chất lượng tốt, trong đó, coi trọng chất lượng hơn số lượng, phải vừa “hồng” vừa “chuyên”, tuyệt đối trung thành, trung thực, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng, biết cách tổ chức công việc, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được, vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải luôn luôn tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao, lao động thật sự nghiêm túc, khoa học; quan trọng nhất, đó là phải “đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết”…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu và kết quả to lớn hơn nữa. Từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại buổi họp mặt, thay mặt thế hệ trẻ Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đào Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ niềm tự hào được lao động, học tập và cống hiến ở một Ban xây dựng Đảng – “ngành Tuyên giáo đi trước mở đường”, được kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước. Đồng chí khẳng định thế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ kế tục những truyền thống của Ban, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Kỷ niệm chương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp mặt và trao kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi họp mặt. Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. C&u

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn