Chiều 28/4, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Thành ủy Cam Ranh, Đảng ủy phường Cam Phúc Bắc về công tác chuẩn bị bầu cử và tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Cam Ranh
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Cam Ranh
Chiều 28/4, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Thành ủy Cam Ranh, Đảng ủy phường Cam Phúc Bắc về công tác chuẩn bị bầu cử và tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Cam Phúc Bắc cho biết, đại bộ phận nhân dân đều thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hầu hết cử tri trên địa bàn phường đã nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử. Nhiều người tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các đợt tiếp xúc cử tri được tổ chức tại tổ dân phố, đảm bảo số lượng cử tri dự họp theo luật định. Đại bộ phân nhân dân trên địa bàn phường đều yên tâm, phấn khởi chờ đón ngày bầu cử.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cam Ranh, Đảng ủy Phường Cam Phúc Bắc tiếp tục chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân, kịp thời báo cáo cấp trên nếu có vấn đề mới nảy sinh để có hướng giải quyết, xử lý; tiếp tục chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị, đài phát thanh địa phương tích cực tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử bằng hình thức phù hợp, các hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử… Đồng thời, chỉ đạo đài phát thanh xã tăng tần suất, thời lượng, các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét trong thời gian trước bầu cử 10 ngày, để ngày bầu cử 22/5/2016 thật sự là ngày hội của toàn dân./.

HT
Chiều 28/4, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Thành ủy Cam Ranh, Đảng ủy phường Cam Phúc Bắc về công tác chuẩn bị bầu cử và tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Cam Phúc Bắc cho biết, đại bộ phận nhân dân đều thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hầu hết cử tri trên địa bàn phường đã nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử. Nhiều

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn