Chiều ngày 22/02/2024, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối I) gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đơn vị trưởng khối), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phó khối), Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Chủ trì Hội nghị do đồng chí Nguyễn Khắc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024 CỦA KHỐI THI ĐUA  CÁC CƠ QUAN THAM MƯU CỦA TỈNH ỦY (KHỐI I
KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024 CỦA KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN THAM MƯU CỦA TỈNH ỦY (KHỐI I

 

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận, thống nhất thông qua Quy chế hoạt động; kế hoạch hoạt động; hướng dẫn bình xét thi đua …năm 2024. Đồng thời, ký kết bản đăng ký giao ước thi đua năm 2024, với các nội dung phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn như: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chương trình làm việc, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực… Đồng thời, các đơn vị thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao (đạt 100% nhiệm vụ theo kế hoạch, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, phát huy sáng kiến, giải pháp đổi mới trong công tác; giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, chính xác). Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối còn thi đua trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm vụ đặt ra các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy rất nặng nề, theo đó các đơn vị phải phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2024. Đồng chí lưu ý, các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm.

Hà Nguyễn

 

  Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận, thống nhất thông qua Quy chế hoạt động; kế hoạch hoạt động; hướng dẫn bình xét thi đua …năm 2024. Đồng thời, ký kết bản đăng ký giao ước thi đua năm 2024, với các nội dung phấn đấu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn như: Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chương trình làm việc, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đ

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn