(TGKH). Ngày 19/7/2017, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra một số chi, đảng bộ cơ sở và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Ngày 19/7/2017, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra một số chi, đảng bộ cơ sở và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Khối là đơn vị thứ ba trong đợt kiểm tra của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng sau hai đơn vị Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang và Huyện ủy Khánh Sơn.

Đoàn đã kiểm tra thực tế hồ sơ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; kiểm tra nhận thức của đảng viên tại đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao, đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chi bộ Sở Ngoại vụ; kiểm tra hồ sơ và nghe báo cáo thực hiện của các đảng ủy, chi bộ trên.


Quang cảnh buổi làm việc của Tổ kiểm tra số 4 tại Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
Tại phiên họp của Đoàn Kiểm tra với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn đã nghe đồng chí Hồ Xuân Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.


Đồng chí Lương Kiên Định, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao đổi một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 với Đoàn Kiểm tra

Sau phần trao đổi của giữa Đảng ủy Khối và ý kiến của các thành viên, đồng chí Hồ Văn Mừng đã kết luận buổi kiểm tra. Việc triển khai thực hiện của Đảng ủy Khối trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 rất nghiêm túc, đầy đủ thể hiện ở các văn bản chỉ đạo, hồ sơ sổ sách, việc tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, các chuyên đề 2016, 2017, triển khai công tác tuyên truyền, công tác tự kiểm tra, … theo chỉ đạo chung của toàn tỉnh. Qua tổ chức thực hiện, Đảng ủy Khối đã đạt được một số kết quả cụ thể, nổi bật là trong đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc trên lĩnh vực cải cách hành chính ... Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 qua Trang Thông tin điện tử của các đơn vị; thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra việc rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 trong rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống và trong hoạt động công tác của cán bộ, đảng viên công chức trong Đảng bộ khối trong thời gian đến.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Huỳnh Phương
Ngày 19/7/2017, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra một số chi, đảng bộ cơ sở và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Khối là đơn vị thứ ba trong đợt kiểm tra của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng sau hai đơn vị Đảng ủy Trường Đại học Nha Tr

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm cần chủ động, sáng tạo  hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao

Gửi bình luận của bạn