Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 16/12/2021, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và Báo Khánh Hòa
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và Báo Khánh Hòa

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Sau khi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống Covid-19 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã vượt qua khó khăn triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sức lan tỏa, định hướng công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, định hướng một số nội dung quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và Công văn số 712-CV/BTGTU, ngày 06/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông tin về biến thể Omicron; công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là đối với trẻ em; tăng cường thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với góc nhìn tích cực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; khẩn trương báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện việc tự chủ tài chính, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn…

Đồng chí Trần Duy Hưng - Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa báo cáo tại buổi làm việc

Cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục làm việc tại Báo Khánh Hòa. Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, đồng chí Lê Hữu Thọ đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, tinh thần xung kích của đội ngũ phóng viên Báo Khánh Hòa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực thông tin, tuyên truyền kịp thời những chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị một số nội dung thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bám sát thực hiện Công văn số 712-CV/BTGTU, ngày 06/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thông tin về biến thể Omicron; tăng cường đưa tin các gương điển hình trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; tích cực thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Trang bị máy rửa tay tự động tại cửa ra vào cơ quan Báo Khánh Hòa

DK

 

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa Sau khi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống Covid-19 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã vượt qua khó khăn triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sức lan tỏa, định hướng c&oci

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn