Chiều 12/01/2022, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chủ trì có đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc khối Tuyên giáo; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành các nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện, một số địa phương đã kết nối đến điểm cầu cấp xã. Ngay sau đại hội, đã chủ động tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Giáo sư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức thành công Tọa đàm “Từ hành trình cứu nước của Bác Hồ đến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tham mưu cấp ủy theo dõi, kiểm tra và sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chất lượng ngày càng cao. Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo tỉnh đã chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, từ truyền thông đa phương tiện, qua mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động theo dõi địa bàn, điều tra dư luận xã hội, trên cơ sở đó phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy và nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo... 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả toàn Ngành tuyên giáo tỉnh đạt được trong năm qua; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022 như đã nêu trong Báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tập trung triển khai hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, công tác tư tưởng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm “từ sớm, từ xa” trên địa bàn; tiếp tục tham mưu cấp ủy chú trọng nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là quan tâm thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác báo chí; nâng cao chất lượng đấu tranh, phản bác các tin, bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước trên các mạng xã hội của các đối tượng thù địch;...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trương Tấn Minh

Dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trương Tấn Minh, nguyên Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, hiện là Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa).

                                                         Hải Quang

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chủ trì có đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc khối Tuyên giáo; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, tuyên huấn, ph&ogra

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn