Chiều ngày 06/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022. 

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Các đồng chí: Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mộng Điệp - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Hồng Vân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Quý I/2022, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo như Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sơ, tổng kết và báo cáo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo. Toàn ngành đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết  số 42/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, công tác quy hoạch tỉnh...; tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các chủ trương, giải pháp của tỉnh nhằm từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền biển, đảo...

Trong quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 02 Hội nghị báo cáo viên theo hình thức trực tuyến; phát hành Tài liệu Hỏi - Đáp 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 03 vùng động lực, giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi chung khảo báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2021 tại thành phố Nha Trang trong các ngày từ 16 - 18/3/2022. Bên cạnh đó, Ban phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường khai thác, đăng tải thông tin về hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; chủ trương, quan điểm của Việt Nam về vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình tại Ukraine; tích cực năm tình hình tư tưởng, thông tin định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; tham mưu, chỉ đạo, định hướng, theo dõi, đôn đốc trên các lĩnh vực: báo chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cũng như những kết quả đạt được của toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà trong quý I/2022. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, theo dõi thông tin, phản ánh của báo chí chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền sâu rộng nghị đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết  số 42/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; tuyên truyền công tác quy hoạch, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, kết quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các sự kiện chính trị trong nước và thế giới, tình hình biển, đảo... đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng tỉnh, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu và giúp cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo hiệu quả, chất lượng; chú trọng nâng cao chất lượng dự báo tình hình, để kịp thời định hướng dư luận xã hội; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, định hướng, theo dõi, đôn đốc trên các lĩnh vực: Khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử Đảng; tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy; mỗi cán bộ tuyên giáo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.

Ngọc Thảo

Các đồng chí: Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mộng Điệp - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Hồng Vân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Quang cảnh Hội nghị Quý I/2022, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy các c

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn