Chiều ngày 16/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật và 03 cơ quan báo chí của tỉnh.
Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí địa phương 6 tháng đầu năm 2021
Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí địa phương 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 16/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật và 03 cơ quan báo chí của tỉnh.

 


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời, đầy đủ, khách quan. Đã thông tin, tuyên truyền đậm nét về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội… góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đã thảo luận, trao đổi những vấn đề, như: Khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; công tác kiện toàn Tổng Biên tập của Tạp chí Nha Trang,...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực đồng hành cùng với sự phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch cụ thể và tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong 6 tháng cuối năm 2021; nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TU, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm thông tin, tuyên truyền để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, tích cực tham gia các Giải báo chí của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng);. Đối với các vấn đề các cơ quan báo chí phản ánh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

Lâm An

Chiều ngày 16/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật và 03 cơ quan báo chí của tỉnh.   Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí của tỉnh thực hi

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

Gửi bình luận của bạn