Ngày 01/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý I/2022, định hướng nhiệm vụ tuyên truyền quý II/2022. 

HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022

Các đồng chí: Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe Dự thảo báo cáo về tình hình an ninh tư tưởng quý I/2022, các đại biểu phát biểu ý kiến và thống nhất nhận định: Nhìn chung, tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong không khí vui tươi, an toàn trong trạng thái bình thường mới. Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 của tỉnh chuyển biến tích cực, nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh vui mừng, phấn khởi việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ)...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, lo lắng một số vấn đề như: tình hình Biển Đông thời gian gần đây; tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine gây nhiều tác động, khó khăn đến các ngành kinh tế như du lịch, xuất khẩu; giá xăng dầu tăng cao kéo các mặt hàng thiết yếu tăng theo, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Tình trạng sốt đất tại một số địa phương...

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu Kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong quý II/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền vào nội số nội dung trọng tâm: (1) Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, 11; kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VII. (2) Tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ); Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVIII) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị. (3) Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý II, trong đó chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động ngoại giao nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền về biển, đảo. (4) Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị, nhất là thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội góp phần bảo đảm an ninh tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thu Thảo

Các đồng chí: Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Quang cảnh Hội nghị Sau khi nghe Dự thảo báo cáo về tình hình an ninh tư tưởng quý I/2022, các đại biểu phát biểu ý kiến và thống nhất nhận định: Nhìn chung, tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm D

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

Gửi bình luận của bạn