Sáng ngày 18/10/2021, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do  đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và  tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT LÀ YẾU TỐ NỀN TẢNG, QUAN TRỌNG ĐỂ ĐƯA NGHỊ QUYẾT NHANH CHÓNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT LÀ YẾU TỐ NỀN TẢNG, QUAN TRỌNG ĐỂ ĐƯA NGHỊ QUYẾT NHANH CHÓNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Đảng bộ thành phố Cam Ranh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng với 15 đảng bộ xã, phường, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 3 đảng bộ trường học, 2 đảng bộ hành chính sự nghiệp, 2 đảng bộ doanh nghiệp, 32 chi bộ cơ quan hành chính.  Toàn đảng bộ hiện 3844 đồng chí đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết đại hội đảng các cấp, xem đây là yếu tố nền tảng, quan trọng để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thành ủy Cam Ranh đã chấp hành nghiêm túc và bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời, đầy đủ và đạt hiệu quả cao.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra 199  trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh.

Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết bảo đảm theo kế hoạch đề ra, cụ thể: đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức 30 lớp, với 3.015/3.351 đảng viên toàn thành phố tham gia nghiên cứu, học tập, đạt tỷ lệ 89,97% và người ngoài Đảng tham gia học tập có 499 người; đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: đã tổ chức 26 lớp, với 3.473/3.735 đảng viên toàn thành phố tham gia nghiên cứu, học tập, đạt tỷ lệ 92,98% và người ngoài Đảng tham gia học tập có 273 người. Đặc biệt, các đảng bộ xã, phường và một số tổ chức cơ sở, ngoài việc triển khai cho cán bộ, đảng viên, còn mở rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ngoài Đảng tham gia học tập, quán triệt. Một số đảng bộ có quần chúng ngoài đảng học tập với số lượng đông như Đảng bộ phường Cam Lộc, Cam Nghĩa, Cam Linh, Cam Lợi, Công an thành phố.

Bên cạnh đó, Thành ủy Cam Ranh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các nghị quyết bằng nhiều hình thức như thông qua công tác tuyên truyền miệng của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; báo cáo thời sự định kỳ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, báo cáo viên, cán bộ trung tâm chính trị; lồng ghép thông qua các bài giảng cho học viên tại các lớp học của Trung tâm chính trị; tuyên truyền thông qua sinh hoạt của các đoàn thể, khu dân cư; cổ động trực quan; hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được  còn những tồn tại, hạn chế: Số lượng tài liệu học tập cấp phát cho cán bộ, đảng viên dự học chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế; chưa có hình thức sao gửi, số hóa tài liệu hoặc đặt mua thêm gửi cho người học để đảm bảo tài liệu nghiên cứu theo đúng yêu cầu theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên trong các bài thu hoạch....

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Kiểm tra 199 phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Hữu Thọ yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên phải đảm bảo tài liệu theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đặt mua đầy đủ tài liệu hoặc nghiên cứu có hình thức sao gửi, số hóa tài liệu gửi cho người học để đảm bảo tài liệu. Thành ủy tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết của Đảng, xem học tập nghị quyết của Đảng là quyền lợi; kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng; nghiên cứu sâu các nội dung lý luận và thực tiễn, các vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, thảo luận việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo chuyên đề gắn với từng ngành, từng lĩnh vực công tác, chú ý các nội dung liên hệ thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng  nghiên cứu đưa nội dung các nghị quyết đại hội vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đảng bộ.

Đồng chí Lương Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra 199.

Đồng thời, Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên chưa dự học tập trung bằng hình thức phù hợp.

Được biết, theo Kế hoạch, Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra 03 đơn vị Huyện ủy Vạn Ninh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Khánh Sơn.

Quốc Việt

Đảng bộ thành phố Cam Ranh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng với 15 đảng bộ xã, phường, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 3 đảng bộ trường học, 2 đảng bộ hành chính sự nghiệp, 2 đảng bộ doanh nghiệp, 32 chi bộ cơ quan hành chính.  Toàn đảng bộ hiện 3844 đồng chí đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết đại hội đảng các cấp, xem đây là yếu tố nền tảng, quan trọng để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thành ủy Cam Ranh đã chấp hành nghiêm túc và bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp kịp thời, đầy đủ và đạt hiệu quả cao. Các thành vi

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn