Sáng ngày 15/3, đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh) về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023; kết quả thực hiện các nội dung tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang năm 2022; kết quả thực hiện xây dựng Chương trình nông thôn mới tại địa phương. Cùng dự buổi làm việc về phía huyện có đồng chí Mấu Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với xã Liên Sang
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với xã Liên Sang

Nhìn chung trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”; hoạt động của mặt trận và các đoàn thể ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định; tổng diện tích gieo trồng 649,2 ha/593 ha đạt 109,5% so với kế hoạch; công tác giảm nghèo được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; triển khai tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia quản lý, bảo vệ rừng, triển khai tốt công tác Phòng chống cháy rừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi, nhân rộng một số mô hình cây trồng mới; kỹ thuật chăm sóc, nuôi trồng còn nhiều hạn chế dẫn đến năng suất một số cây trồng đạt thấp; hệ thống giao thông nông thôn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản của Nhân dân; nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội còn manh mún, dàn trải; số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh còn hạn chế….Đến nay, xã đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 cố gắng đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Lê Hữu Thọ phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang 

Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Hữu Thọ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, cũng như những kết quả trong việc xây dựng Chương trình nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, xã Liên Sang thời gian tới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện phù hợp với đặc thù địa phương; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh, quốc phòng trong năm 2023; triển khai hiệu quả Chuyên đề 2023; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần giúp cán bộ và Nhân dân có nhận thức đúng làm thay đổi nếp nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng. Tăng cường công tác quản lý hành chính về đất đai; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trên địa bàn; tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo; duy trì và phát huy những kết quả đạt được trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác giảm nghèo; tiếp tục phát huy mô hình mỗi đảng viên phụ trách một hộ nghèo...Chủ động nghiên cứu, phổ biến kiến thức về chăm sóc cây trồng, con giống đến các hộ dân; xây dựng lộ trình tiếp cận nguồn lực, các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Hải Quang

 

Nhìn chung trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”; hoạt động của mặt trận và các đoàn thể ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định; tổng diện tích gieo trồng 649,2 ha/593 ha đạt 109,5% so với kế hoạch; công tác giảm nghèo được quan tâm và

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn