Sáng ngày 17/6/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho gần 160 cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Ngô Hữu Giác - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Sáng ngày 17/6/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho gần 160 cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Ngô Hữu Giác - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.Đồng chí Nguyễn Quốc Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng,nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020”.

Sau hội nghị, các đồng chí tham gia lớp học đều viết bài thu hoạch về kết quả học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đề xuất các giải pháp, trách nhiệm cụ thể của cá nhân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị, địa phương và thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Hải Quang
Sáng ngày 17/6/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho gần 160 cán bộ chủ chốt trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Ngô Hữu Giác - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quốc Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết q

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn