Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có hơn 1 triệu đại biểu thuộc 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tương đương trong cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị (Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo)

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng. Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; định hướng các hoạt động văn hóa – văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.

Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổ chức thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; Đổi mới và đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị; Tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan liên quan về việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trên cả nước thống nhất và đánh giá cao các kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm, đồng thời phát biểu nhiều kiến nghị.

Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu tại điểm cầu Khánh Hòa

Trong đó, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm xây dựng kế hoạch hành động về chuyển đổi số trong toàn ngành Tuyên giáo để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, phối hợp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các trang báo điện tử; tăng cường xử lý các trang mạng xã hội đăng tải các thông tin xấu độc, nội dung nhảm nhí, bịa đặt, vi phạm thuần phong mỹ tục…; Kịp thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị, đặc biệt là các vấn đề dư luận quan tâm; phối hợp tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chí trị chỉ đạo tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng phản động, chống đối, đặc biệt là trên mạng xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đấu trang bảo vệ nền tảng tư tuởng của Đảng. Đặc biệt, đồng chí kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm hướng dẫn, định hướng và cho phép triển khai 2 Đề án “Thành lập Đài truyền thanh huyện Trường Sa” và “Bản tin Trường Sa” mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện.

Trước những kiến nghị, đề xuất, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, có giải trình, trao đổi lại với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trên cả nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tập trung vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó tập trung, nỗ lực triển khai có chất lượng. Đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Thứ hai, khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ. Cần đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, phản ánh, tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền những vấn đề nảy sinh, bảo đảm gói hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, phản động chung quanh việc phòng, chống dịch.

Thứ tư, sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là cán bộ lãnh đạo có nhiều biến động, nhiều đồng chí từ các lĩnh vực khác chuyển sang, lần đầu làm công tác tuyên giáo nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian tới cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, “tuyên giáo số”. Tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị toàn Ngành Tuyên giáo phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nêu cao bản lĩnh chính trị, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là những người chiến sĩ xung kích trên mặt trận Tuyên giáo của Đảng.


Ngọc Thảo

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có hơn 1 triệu đại biểu thuộc 67 điểm cầu cấp tỉnh, 7.835 điểm cầu cấp huyện, cấp xã và tương đương trong cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn