Sáng ngày 08/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2023 bằng hình thức trực tuyến, kết nối gần 2.000 điểm cầu trên cả nước, với hơn 70.000 đại biểu.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2023
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2023

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, toàn tỉnh có hơn 110 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự.

Đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe 02 chuyên đề. Đồng chí TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”. PGS.TS Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay - Tác động và chính sách của Việt Nam”.

Định hướng tuyên truyền, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới, trong đó lưu ý các nội dung: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là vấn đề quan trọng hàng đầu; sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục; không khí phấn khởi bước vào năm học mới… Về công tác ngoại giao, tập trung các thông tin đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao cung cấp, đồng thời nhấn mạnh: Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII là độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.  

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2023 của cả nước; quyết tâm, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế quan trọng, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (từ ngày 10/9 đến ngày 11/9/2023) theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… và một số nội dung quan trọng khác.

Hoàng Vy

 

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, toàn tỉnh có hơn 110 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự. Đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe 02 chuyên đề. Đồng chí TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”. PGS.TS Lê Đình Tĩnh, Vụ trư

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn