Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII), giai đoạn  2022 - 2026
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII), giai đoạn 2022 - 2026

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp

Theo đó, để triển khai hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (gọi tắt là Quy chế 238 của Ban Bí thư khóa XII); Công văn số 282-CV/TU, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư khóa XII, hai cơ quan đã đề ra 06 nội dung phối hợp cụ thể trong giai đoạn 2022 - 2026 cụ thể: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chính sách của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. (2) Phối hợp chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên tuyền về hoạt động của HĐND tỉnh như các Kỳ họp HĐND tỉnh (trước, trong và sau kỳ họp); phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát của HĐND và các ban của HĐND tỉnh... (3) Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đầu nhiệm kỳ; những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan. (4) Phối hợp nắm bắt dư luận xã hội và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh (5) Phối hợp, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh tác động trực tiếp đến tình hình tư tưởng, đời sống của đông đảo Nhân dân. (6) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, xuyên tạc, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đại diện hai cơ quan trình bày nội dung Chương trình phối hợp

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ cho biết: HĐND tỉnh là đơn vị đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tác triển khai Quyết định 238 của Ban Bí thư, tiếp theo Ban sẽ tổ chức ký kết với một số đơn vị khác. Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Đồng chí mong rằng, hai cơ quan tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong từng nội dung đã ký kết; trọng tâm là trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên; chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, phù hợp với từng đối tượng… để đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: việc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp là hoạt động ý nghĩa, rất quan trọng, cần thiết, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định 238 của Ban Bí thư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, từng cơ quan cần thông tin, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên của mình những nội dung đã được ký kết, để từ đó, nỗ lực phối hợp thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, để kịp thời phối hợp với HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh. HĐND tỉnh chủ động, mạnh dạn đề xuất nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhất là nội dung trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chính sách của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, tại Hội nghị, hai cơ quan đã thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022.

 

TT

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp Theo đó, để triển khai hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (gọi tắt là Quy chế 238 của Ban Bí thư khóa XII); Công văn số 282-CV/TU, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư khóa XII, hai cơ quan đã đề ra 06 nội dung phối hợp cụ thể trong giai đoạn 2022 - 2026 cụ thể: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách ph&aa

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn