Chiều ngày 13/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I năm 2023. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I/2023
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý I/2023

 

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Nhìn chung, công tác khoa giáo trong quý I/2023 của các cấp ủy trong toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở ngành trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án…và tổng kết 02 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, qua đó đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo trong tình hình hiện nay. Nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023), 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975- 02/4/2023) đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân trong tỉnh. Kết quả hoạt động của toàn ngành Khoa giáo đã đóng góp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: thực hiện tốt các chính sách, chế độ về an sinh xã hội; kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; duy trì tốc độ phát triển kinh tế với chỉ tiêu GRDP tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2022... đã tạo thêm niềm tin cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước (triển khai Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành góp ý các văn bản triển khai các nhiệm vụ trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, gia đình, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe nhân dân… trước khi ban hành.

Các đơn vị trong khối đã phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị về lĩnh vực khoa giáo, từ đó cung cấp thông tin hai chiều để tham mưu hiệu quả trên từng lĩnh vực khoa giáo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối, đồng thời đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục tập trung cao độ, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác khoa giáo nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản triển khai cụ thể hóa của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị tổng kết 02 nghị quyết và các báo cáo sơ, tổng kết theo đúng kế hoạch đã đề ra; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII; tiếp tục triển khai công tác của các ngành trong quý II năm 2023...

DK

 

  Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Nhìn chung, công tác khoa giáo trong quý I/2023 của các cấp ủy trong toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở ngành trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án…và tổng kết 02 nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, qua đó đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo trong tình hình hiện nay. Nổi bật là Ban Tuy&ec

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn