Chiều ngày 06/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo quý 3 năm 2021. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 3 năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 3 năm 2021

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Trong quý 3 năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác khoa giáo của các cấp ủy đảng trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của công tác khoa giáo thực hiện kịp thời, đúng sự chỉ đạo Trung ương, của tỉnh và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tập trung phối hợp tham mưu triển khai công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, viên chức, trí thức và dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác khoa giáo Đảng.

Ngành Y tế tăng cường, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phối hợp với các ngành thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách hỗ trợ đến người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời. Ngành giáo dục đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch về việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục năm học 2021 - 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai các hình thức dạy, học trực tuyến. Công tác giáo dục nghề nghiệp, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác dân số, gia đình, trẻ em, thể dục thể thao; khoa học - kỹ thuật và công nghệ và môi trường... đảm bảo thực hiện tốt.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Quý 3/2021, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong khối như: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các hình thức dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh; công tác ứng dụng các đề tài khoa học đã được nghiệm thu;…

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối, đồng thời đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Ngành Y tế tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động - thương binh và xã hội triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra. Các sở, ngành trong Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác, nhất là chú trọng ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp của các đơn vị trong Khối Khoa giáo theo Quyết định số 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, trong đó xây dựng kế hoạch phối hợp giữa ban với các sở, ngành trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, văn nghệ. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, Ban tiếp thu và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết để nâng cao công tác Khoa giáo trong thời gian tới.

                                                                          Lâm An

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Trong quý 3 năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác khoa giáo của các cấp ủy đảng trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của công tác khoa giáo thực hiện kịp thời, đúng sự chỉ đạo Trung ương, của tỉnh và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tập trung phối hợp tham mưu triển khai công tác phòng chống, dịch Covid-19. Ngành Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuy&ec

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn