Chiều ngày 18/01/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh): ký kết Chương trình phối hợp công tác triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII), giai đoạn  2021 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: ký kết Chương trình phối hợp công tác triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII), giai đoạn  2021 - 2025
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: ký kết Chương trình phối hợp công tác triển khai Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII), giai đoạn 2021 - 2025

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí: Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, ban của 3 cơ quan.

Lãnh đạo các cơ quan ký kết chương trình phối hợp

Tại Hội nghị, các cơ quan đã thông qua chương trình, kế hoạch phối hợp, cụ thể: Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; các kế hoạch phối hợp trong năm 2022.

Đồng chí Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Võ Văn Viên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh thông qua Chương trình ký kết hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh

Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông qua Chương trình ký kết hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng chi tiết, cụ thể các chương trình phối hợp, trong đó, quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, kinh phí thực hiện cụ thể trong quá trình triển khai.

Mục đích của các chương trình phối hợp là nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, đoàn kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; huy động sức mạnh tổng hợp và mọi nguồn lực góp phần phát triển kinh tế và quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh trong tình hình mới; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị ký kết

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ nhấn mạnh: việc tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với 2 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh là hoạt động ý nghĩa, rất quan trọng, cần thiết, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí mong rằng Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong từng nội dung đã ký kết; trọng tâm là trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên; chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, phù hợp với từng đối tượng; nhất là tuyên truyền cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ vào ngày 16/02/2022; phối hợp tham mưu, giải quyết tốt những vấn đề Nhân dân quan tâm... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - hội tại địa phương.

Đồng thời, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, tiếp thu, trao đổi đối với một số ý kiến của đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đối với một số vấn đề như: việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác đấu tranh, tác chiến trên không gian mạng…

TT

 

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí: Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, ban của 3 cơ quan. Lãnh đạo các cơ quan ký kết chương trình phối hợp Tại Hội nghị, các cơ quan đã thông qua chương trình, kế hoạch phối hợp, cụ thể: Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; các kế hoạch phối hợp trong năm 2022.

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn