Sáng ngày 16/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm về công tác tuyên giáo và công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của địa phương.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm cần chủ động, sáng tạo  hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm cần chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
Sáng ngày 16/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm về công tác tuyên giáo và công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của địa phương.


Đồng chí Phan Đình Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm báo cáo tại hội nghị


Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cơ sở đã hoàn thành tốt các nhiệm được giao như: đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy triển khai đầy đủ, kịp thời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên nắm bắt thông tin để định hướng dư luận, hoạt động văn hóa - văn nghệ, khoa giáo; chỉ đạo các xã, thị trấn, trường phổ thông tuyên truyền các ấn phẩm lịch sử đã xuất bản nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và học sinh trong các trường học... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa chủ động, kịp thời; công tác tuyên truyền trực quan chưa đầy đủ...Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng góp phần kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Cộng tác viên 94 và dư luận xã hội của huyện; tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; quan tâm kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện...
Hải Quang
Sáng ngày 16/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm về công tác tuyên giáo và công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của địa phương. Đồng chí Phan Đình Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm báo cáo tại hội nghị Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cơ sở đã hoàn thành tốt các nhiệm được giao như: đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy triển khai đầy đủ, kịp thời việc thực hiện Chỉ th

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

Gửi bình luận của bạn